Gegevens verifiëren

Wat is het?
Door je gegevens te verifiëren toon je aan andere gebruikers van Airsoft Bazaar een geldig bankrekeningnummer en telefoonnummer te hebben die door Airsoft Bazaar is gecontroleerd. Andere gebruikers kunnen aan de groene vinkjes zien dat een account is geverifieerd.


Hoe werkt het als verkoper?
  1. Log-in als je nog niet bent ingelogd
  2. Klik in het menu op "Gegevens verifiëren", de verificatie wizard wordt nu geopend
  3. Stap 1: Controleer je telefoonnummer en IBAN rekeningnummer en vul aan waar nodig
  4. Stap 2: Betaal het bedrag om de verificatie te voltooien (het systeem voert de verificatie op de achtergrond uit)
  5. Stap 3: Je ontvangt na betaling direct een SMS op het eerder ingestelde telefoonnummer. Deze SMS bevat een code die je in stap 3 dient in te vullen.

Nadat deze stappen zijn afgerond zijn je gegevens geverifieerd.
Let op: NABV gegevens controleren wij periodiek bij de NABV. Dit gebeurd in de achtergrond en hoef jij zelf niets voor te doen.

Waarom zijn hier kosten aan verbonden?
Het verifiëren van deze gegevens voeren wij uit via een externe partij. Hier zijn kosten aan verbonden die wij doorbelasten. Uiteraard zien wij het liefst dat iedereen zijn gegevens verifieert en houden wij de kosten daarom zo laag mogelijk.

Contact informatie

Email:
support@airsoftbazaar.com
Facebook:
airsoftbazaarcom

© Airsoft Bazaar - alle rechten voorbehouden 2023

Responsible disclosure