Help! Ik ben opgelicht

Wat als ik ben opgelicht?

Indien je bent opgelicht adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij maatregelen kunnen nemen tegen de mogelijke oplichter. Alvorens wij maatregelen nemen onderzoeken wij de oplichting. Het is hierbij van belang dat de communicatie en aankoop via het online platform van Airsoft Bazaar is gelopen. 

De definitie volgens het strafrecht komt neer op het volgende: De persoon moet jou opzettelijk hebben benadeeld door middel van het aftroggelen van geld of een goed.  

Het is dus belangrijk om te weten dat een product soms kan afwijken van de foto of beschrijving. Wanneer er geen opzet in het spel is, is er strafrechtelijk ook geen sprake van oplichting en kan er dus geen aangifte worden gedaan. 

Is het product niet wat je ervan had verwacht? Neem dan contact op met de koper en probeer er samen uit te komen. Zijn er grove afwijkingen en hebben jullie gecommuniceerd via Airsoft Bazaar? Neem dan contact met ons op. Waar mogelijk bemiddelen wij in de zaak.

Is er geld overgemaakt maar zijn de goederen nooit ontvangen? Neem dan na 5 dagen contact met ons op. Probeer binnen de 5 dagen contact te leggen met de koper. Er kan van alles zijn gebeurd, waardoor de verzending mogelijk vertraagd is.

Ben je ervan overtuigd te zijn opgelicht? Doe dan aangifte bij de politie in het land waar jij woonachtig bent. 

Contact informatie

Email:
support@airsoftbazaar.com
Facebook:
airsoftbazaarcom

© Airsoft Bazaar - alle rechten voorbehouden 2023

Responsible disclosure