Privacy verklaring

Privacyverklaring Airsoft Bazaar
Airsoft Bazaar verwerkt persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze ons platform. Dat is nodig om het platform optimaal te laten functioneren en de gebruikerservaring zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen. 

Welke gegevens verwerken wij?
In uw dossier leggen wij de volgende gegevens vast: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, beperkte adresgegevens en eventueel NABV nummer indien van toepassing. 

Waar bewaren wij uw gegevens?
Alle gegevens die wij van uzelf of anderen ontvangen, worden vastgelegd en opgeslagen in een beveiligde MySQL database die niet van buitenaf benaderbaar is. Slechts de IT-beheerder van Airsoft Bazaar heeft direct toegang tot uw gegevens. 

Regelmatig worden back-ups gemaakt op de lokale en externe server om uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen. 

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?
Airsoft Bazaar verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hier zelf om verzoekt. 

Als u wilt dat andere personen (bijvoorbeeld familieleden e.d.) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden. 

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben. Als het onnodig blijkt om uw gegevens te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@airsoftbazaar.com of via ons contactformulier. Wij zullen dan binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. 

Website: cookies, algemene bezoekgegevens en links naar andere websites
Airsoft Bazaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Airsoft Bazaar verzamelde persoonsgegevens en/of financiële gegevens, neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten.

De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft.

Ook worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Airsoft Bazaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij maken gebruik van CookieConsent; op elk moment kunt u uw voorkeuren wijzigen.

Verder bevat onze website links naar websites van andere partijen. Airsoft Bazaar is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op andere websites. 

Wijzigen privacyverklaring
Airsoft Bazaar kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden. 

Contact informatie

Email:
support@airsoftbazaar.com
Facebook:
airsoftbazaarcom

© Airsoft Bazaar - alle rechten voorbehouden 2023

Responsible disclosure